Onnistuminen tulee ennen opiskelua ainoastaan aakkosissa.

Käytettävä sivukuva

Lukiodiplomit

Taito- ja taideaineissa suoritettava lukiodiplomi

Opetushallitus on kehittänyt lukiodiplomit, jotta lukion opiskelija saisi mahdollisuuden antaa erityisen näytön osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan taito- ja taideaineissa. Lapuan lukiossa lukiodiplomeja voi suorittaa kotitaloudessa, kuvataiteessa, käsityössä, liikunnassa ja musiikissa. Pitkäkestoiseen näyttöön sisältyy opiskelijan oma taiteellinen, tiedollinen ja taidollinen osuus.

Opetushallitus on vahvistanut valtakunnalliset lukiodiplomin suorittamisen ehdot, arviointikriteerit ja todistuksen muodon. Osassa lukiodiplomeista tehtävät vaihtuvat vuosittain, ja ne julkaistaan opetushallituksen sivuilla loppukeväästä. Lukiodiplomitodistuksen suoritetusta lukiodiplomista antaa lukio. Lukiodiplomitodistus on lukion päättötodistuksen liite. Näin opiskelija voi saada todistuksen suoritetusta lukiodiplomista suoritettuaan lukion koko oppimäärän.

Lukiodiplomi täydentää ja parantaa lukion päättävän opiskelijan mahdollisuuksia osoittaa erityisosaamistaan aineissa, joissa ei suoriteta ylioppilastutkinnon kokeita. Pitkällä aikavälillä pyrkimyksenä on luoda edellytyksiä lukiodiplomisuoritusten nykyistä laajempaan hyödyntämiseen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinnoissa.

Lisätietoa lukiodiplomin suorittamisesta ja vuosittain vaihtuvista tehtävistä saa Opetushallituksen sivuilta:

www.edu.fi/lukiokoulutus/lukiodiplomit/lukiodiplomista

KULD2 Kuvataiteen lukiodiplomi

Kuvataiteen lukiodiplomikurssille osallistuminen edellyttää, että opiskelija on suorittanut aikaisemmin neljä kuvataiteen kurssia. Diplomikurssi on valtakunnallisten ohjeiden mukaan toteutettu kurssi, joka muodostuu kuvataiteellisesta työstä ja kirjallisesta pohdinnasta eli portfoliosta. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa itsenäisesti prosessoida ja toteuttaa laadukkaan kuvataiteellisen projektin. Keskeiset sisällöt muodostuvat opiskelijan oman kiinnostuksen ja valtakunnallisten ohjeiden yhteensovittamisesta. Aihealueet ja teemat vaihtelevat vuosittain.

LILD4 Liikunnan lukiodiplomi

Kurssilla suoritetaan valtakunnallisten ohjeiden mukaan liikunnan lukiodiplomi, jonka saamisen ehtona on vähintään viisi lukion liikuntakurssia, joista yksi voi olla lukiodiplomikurssi. Diplomi on todistus liikunnallisesta erityisosaamisesta ja siinä arvioidaan liikuntakykyisyys, yhteistyötaidot ja erityisosaaminen opiskelijan valitsemassa lajissa sekä siihen liittyvä tutkielma. Opiskelija kokoaa myös portfolion omasta lukioaikaisesta liikunnan harrastamisestaan. Lukiodiplomi antaa hakupisteitä pyrittäessä liikunnan jatko-opintoihin. Kurssi suoritetaan viimeisenä opiskeluvuotena.

MULD6 Musiikin lukiodiplomi

Lukiodiplomin suorittamisen edellytyksenä on vähintään neljän musiikin lukiokurssin suorittaminen. Kurssilla kootaan valtakunnallisten ohjeiden mukainen näytesalkku ja viimeistellään näyte- ja projektityö. Musiikin lukiodiplomi perustuu lukion musiikinopetuksen tavoitteisiin ja sisältöihin sekä opiskelijan lukioaikaiseen musiikinopiskeluun. Lukiodiplomi on osoitus tiedollisesta ja taidollisesta erityisosaamisesta musiikissa. Lukiodiplomista saatava erillinen todistus tulee ylioppilastutkintotodistuksen liitteeksi.

 


REHTORI
Kaisa Piiparinen

(06) 438 4 490 / 044 438 4490

 

APULAISREHTORI
Esa Mäenpää

044 438 4494

 

KOULUSIHTEERI
Paula Alakarhu

(06) 438 4491
lukionkanslia(at)lapua.fi

 

OPINTO-OHJAAJA
Markus Möykkynen

(06) 438 4495
044 438 4495

 

TERVEYDENHOITAJA
Päivi Niskanen

044 438 4940

 

KOULUKURAATTORI
Alex Södor

044 438 4489

 

KIINTEISTÖHUOLTO
Jarmo Luomanperä
* kiinteistöhuoltaja

Mikko Takamäki
* kiinteistöhuoltaja

Kiinteistöhuollon ilta- ja viikonloppupäivystys
(06) 438 4664

044 438 4732

 
044 438 4779

YTL | Ruokalista | Kouluvuosi kuvin ja sanoinKirjasto | Koulun historia | Henkilökunnalle