Toivon, ettei lukiossakaan saa tulla ja mennä miten huvittaa.

Käytettävä sivukuva

Opinto-ohjauksen toteuttaminen

Opinto-ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijaa lukio-opintojen eri vaiheissa. Tavoitteena on ohjata opiskelijaa suunnittelemaan opintojaan sekä tekemään koulutusta ja elämänuraa koskevia suunnitelmia ja valintoja. Opinto-ohjaus pyrkii tukemaan opiskelijoiden oppimista ja opiskelua. Ohjausta antavat kaikki koulun opettajat.

Opettaja

 • vastaa oman oppiaineensa opiskelun ohjauksesta 
 • pyrkii kehittämään oppimisvalmiuksia sekä oppimisen ja opiskelun taitoja

Ryhmänohjaaja

 • tiedottaa ryhmälleen opiskeluun ja päivittäiseen koulunkäyntiin liittyvistä asioista
 • välittää tarvittaessa ryhmän asioita opettajille, opinto-ohjaajalle ja rehtorille
 • havainnoi ryhmänsä opiskelijoiden fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia tavoitteenaan niiden edistäminen
 • seuraa ryhmänsä opiskelijoiden poissaoloja
 • seuraa ryhmänsä opiskelua ja opinnoissa menestymistä yhteistyössä opiskelijan, opettajien ja opinto-ohjaajan kanssa.

Opinto-ohjaaja

 • ohjaa lukioon hakevia ja lukio-opiskelun aloittavia lukio-opinnoissa
 • ohjaa lukiossa opiskelevia kurssivalintojen tekemisessä ja opinto-ohjelman muutoksissa sekä seuraa opintojen etenemistä
 • kertoo lukio-opinnoista, ylioppilastutkinnon kokeista ja ohjaa opiskelijoita jatko-opintoihin
 • auttaa opiskelun ongelmatilanteissa ja suunnittelee sekä päättää yhdessä ryhmänohjaajan ja opettajien kanssa tarvittavista opiskelun tukitoimista.

Lapuan lukion opinto-ohjaaja on Markus Möykkynen.

 • tavattavissa klo 8 - 14
 • puh.: 044-438 4495
 • sähköposti: markus.moykkynen@lapua.fi

Opinto-ohjaus koostuu oppitunneista, vierailuista, työelämään tutustumisesta ja henkilökohtaisesta ohjauksesta. Ohjauskeskustelut toteutetaan seuraavasti:

Lukion 1. vuosi (väh. 1 oppituntia lukuvuodessa)

 • lukio-opintojen käynnistyminen
 • opiskelutekniikka
 • itsetuntemus
 • ainevalinnat

Lukion 2. vuosi (väh. 1 oppitunti lukuvuodessa)

 • opintojen edistyminen
 • ylioppilaskirjoitussuunnitelmat
 • suuntautuminen jatko-opintoihin

Lukion 3. vuosi (väh. 1 oppitunti lukuvuodessa)

 • ohjaus jatko-opintoihin
 • opintojen seuraaminen
 • opastus jatko-opintoihin hakemisessa
 


REHTORI
Kaisa Piiparinen

(06) 438 4 490 / 044 438 4490

 

APULAISREHTORI
Esa Mäenpää

044 438 4494

 

KOULUSIHTEERI
Paula Alakarhu

(06) 438 4491
lukionkanslia(at)lapua.fi

 

OPINTO-OHJAAJA
Markus Möykkynen

(06) 438 4495
044 438 4495

 

TERVEYDENHOITAJA
Päivi Niskanen

044 438 4940

 

KOULUKURAATTORI
Alex Södor

044 438 4489

 

KIINTEISTÖHUOLTO
Jarmo Luomanperä
* kiinteistöhuoltaja

Mikko Takamäki
* kiinteistöhuoltaja

Kiinteistöhuollon ilta- ja viikonloppupäivystys
(06) 438 4664

044 438 4732

 
044 438 4779

YTL | Ruokalista | Kouluvuosi kuvin ja sanoinKirjasto | Koulun historia | Henkilökunnalle