Kukaan ei pysty lukuloman aikana opiskelemaan tarpeeksi saavuttaakseen hyviä tuloksia, vaan töitä on tehtävä koko lukion ajan.

Käytettävä sivukuva

Opiskelijahuolto

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu

  • opiskelijoiden terveyden ja opiskelukyvyn edistäminen
  • opiskeluyhteisön ja -ympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen
  • terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, joihin sisältyvät mahdollisten mielenterveyshäiriöiden ja päihdeongelmien varhainen toteaminen, hoito ja jatkohoitoon ohjaus
  • seksuaaliterveyttä edistävät palvelut sekä suun terveydenhuollon palvelut

Opiskeluterveydenhuollon toiminta on pääsääntöisesti maksutonta. Lääkärintodistuksista maksuttomia ovat nuorison terveystodistus, puolustusvoimien todistus sekä sairaslomatodistus. Muut lääkärintodistukset ovat maksullisia. Hammashuollossa sekä lääkärin vastaanottokäynneistä terveyskeskuksessa peritään asiakasmaksulain mukainen maksu yli 18-vuotiailta.

Terveydenhoitaja Päivi Niskasen vastaanotto sijaitsee kampusrakennuksen peruskorjatussa osassa, rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa. Sisäänkäynti tiloihin on Ammattikoulunkadun puoleisesta päätyovesta ja tilat ovat sisäänkäynnin jälkeen heti vasemmalla. Tiloissa ovat kuraattorin, terveydenhoitajien ja lääkärin vastaanottohuoneet. 

Lääkäri Pentti Kalliola on tavattavissa terveydenhoitajan tiloissa torstaisin klo 8.00–11.00. Ajan voi varata terveydenhoitajan kautta. Äkillisissä sairastapauksissa vastaanotolle voi päästä ilman ajanvaraustakin.

Psykologi Miia Aho on tavattavissa Jokilaaksossa. Tapaamisajan voi varata suoraan psykologilta (p. 044 438 4961 (tekstiviesti/puhelinaika ma-to klo 12.00-12.30) tai miia.aho@lapua.fi) tai terveydenhoitajan kautta.

Kuraattoripalvelut

Kuraattori Tiina Kentta on tavattavissa sopimuksen mukaan. Vastaanotto on kampusrakennuksella peruskorjatuissa tiloissa. Kuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, johon voit ottaa yhteyttä, kun kotona, kaverisuhteissa tai taloudellisessa tilanteessa on huolia. Voit varata tapaamisajan kuraattorilta (p. 044 438 4498 tai tiina.kentta@lapua.fi)

Yhteisöllinen opiskelijahuoltoryhmä

Yhteisöllisen opiskelijahuoltoryhmän muodostavat rehtori, apulaisrehtori, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja, psykologi, kuraaattori, kaksi opettajajäsentä, erityisopettaja ja opiskelijakunnan edustaja. Opiskelijahuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti ja käsittelee mm. erilaisia opiskelija- ja kouluviihtyvyysasioita.

Opiskeluhuollon asiantuntijaryhmä

Yksilöllistä opiskeluhuoltotyötä tekevä opiskeluhuollon asiantuntijaryhmä kootaan tapauskohtaisesti ja kokoajana on se, jolle asia työtehtävien puolesta kuuluu.

Opiskeluhuolto on kuvattu yksityiskohtaisesti lukion opiskeluhuoltosuunnitelmassa.

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi kiusaamiselta, väkivallalta ja häirinnältä

Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyön tarkoituksena on auttaa nuoria löytämään opiskelu- ja työpaikkoja, tarjota tukea elämänhallinnassa sekä omien asioiden hoitamisessa. Etsivä nuorisotyö toimii muun muassa tilanteissa, joissa nuori ei itse tiedä mistä hakea apua, kenelle puhua tai ei sen hetkisen elämäntilanteensa vuoksi kykene yksin toimimaan ja hoitamaan arkisia asioitansa.

Etsivän nuorisotyön palveluihin osallistuminen on nuorelle vapaaehtoista ja maksutonta. Työtä tehdään nuoren näköisesti ja nuoren ehdoilla. Palvelu on tarkoitettu kaikille 15-29-vuotiaille nuorille, joiden kotikunta on Lapua tai opiskelupaikka sijaitsee Lapualla.

Miten hakeutua etsivän nuorisotyön piiriin?

Nuori itse, ystävät tai lähipiiri, viranomaiset, perheneuvola, sosiaalitoimi jne. voivat ottaa yhteyttä etsivän nuorisotyön työntekijöihin nuoren tai alle 18-vuotiaan nuoren huoltajan suostumuksella. Nuoren ja alle 18-vuotiaan nuoren huoltajan on oltava tietoinen tietojen luovuttamisesta etsivälle nuorisotyölle. Lomakkeita tietojen luovuttamista varten saa etsivän nuorisotyön ohjaajilta tai tulostamalla alla olevasta linkistä.

Suostumus tietojen luovuttamiseen

 


REHTORI
Kaisa Piiparinen

(06) 438 4 490 / 044 438 4490

 

APULAISREHTORI
Esa Mäenpää

044 438 4494

 

KOULUSIHTEERI
Paula Alakarhu

(06) 438 4491
lukionkanslia(at)lapua.fi

 

OPINTO-OHJAAJA
Markus Möykkynen

(06) 438 4495
044 438 4495

 

TERVEYDENHOITAJA
Päivi Niskanen

044 438 4940

 

KOULUKURAATTORI
Alex Södor

044 438 4489

 

KIINTEISTÖHUOLTO
Jarmo Luomanperä
* kiinteistöhuoltaja

Mikko Takamäki
* kiinteistöhuoltaja

Kiinteistöhuollon ilta- ja viikonloppupäivystys
(06) 438 4664

044 438 4732

 
044 438 4779

YTL | Ruokalista | Kouluvuosi kuvin ja sanoinKirjasto | Koulun historia | Henkilökunnalle