Lukiossa on opiskelurauhaa.

Käytettävä sivukuva

Opiskelijat kertovat

Lapuan lukio on noin 250 opiskelijan yleislukio, jossa on monipuolinen kurssitarjonta. Valinnaisia opintoja voi painottaa eri oppiaineisiin kiinnostuksen mukaan.

"Lapuan lukiossa on mukavaa opiskella, koska yhteishenki on hyvää, opettajat ovat mukavia ja koulun järjestelmä on hyvin suunniteltu ja toimii loistavasti."

"Lapuan lukiossa on ammattitaitoinen ja innostava opettajakunta, joka osaa asiansa."

Lukio-opiskelu on kurssimuotoista. Oppiaineet on jaettu 38 oppitunnin laajuisiin kokonaisuuksiin, joita nimitetään kursseiksi. Kurssi suoritetaan yleensä yhden seitsemän viikkoa kestävän jakson aikana. Jakson lopussa on koeviikko. Koeviikon aikana ei ole normaaleja oppitunteja, vaan aamuisin klo 8–12 välisenä aikana suoritetaan koe ja klo 12–14 on seuraavan päivän kokeen kertaustunnit.

"Meidän lukiomme koeviikkojärjestelmä on mielestäni hyvä, se on selkeä ja viisijaksojärjestelmä mahdollistaa tarpeeksi pitkät jaksot. Koeviikot siis eivät tule yhtäkkiä nurkan takaa."

Opintoja on mahdollista suunnata esimerkiksi vieraisiin kieliin. Lapuan lukiossa voi opiskella englannin ja ruotsin lisäksi espanjaa, ranskaa, saksaa ja venäjää. Lyhyiden vieraiden kielten ryhmät tekevät vuosittain opintomatkoja maihin, joissa puhutaan opiskeltavaa kieltä. Viime vuosina on käyty mm. Berliinissä, Pariisissa, Espanjan Aurinkorannikolla ja Barcelonassa.

"Kielten opiskelu on todella palkitsevaa ja vaikka työtä riittääkin, on se kaiken sen arvoista. On ollut mahtavaa huomata, kuinka paljon lukion aikana kehittyy niin kuuntelussa, keskustelemisessa kuin tekstin ymmärtämisessäkin. Kielitaidosta ei myöskään tulevaisuudessa tule olemaan mitään muuta kuin hyötyä!"

Matematiikassa ja luonnontieteissä on useita syventäviä ja soveltavia kursseja. Yksi valinnan paikka on matematiikan oppimäärän laajuus – pitkä tai lyhyt matematiikka.

"Pitkä matematiikka kannattaa valita, jos vähänkin empii, mitä tulevaisuudessa aikoo opiskella ja luulee tarvitsevansa matematiikkaa. Se on myös melko vaativaa ja sitä suorittaessa täytyy panostaa koulunkäyntiin ja läksyjen tekoon. Tunneilla käsiteltävien tehtävien ymmärtäminen ja laskurutiini ovat tärkeitä pitkän matematiikan opiskelussa."

"Lyhyt matematiikka on hyvä valinta sellaiselle opiskelijalle, joka lukee paljon eri oppiaineita, sillä se ei täytä lukujärjestystä. Se jättää tilaa esim. eri kielien opiskelulle tai musiikin ja kuvataiteen kursseille, toisin kuin pitkän matematiikan opiskelu usein tekee. "

Yksi mahdollisuus on keskittyä reaaliaineisiin ja valita niistä pakollisten kurssien lisäksi valinnaisia opintoja. Reaaliaineita ovat biologia, filosofia, fysiikka, historia, kemia, psykologia, terveystieto, uskonto ja yhteiskuntaoppi. Reaaliaineiden opiskelussa auttaa oma kiinnostus. Tärkeää on kuunnella tunneilla ja lukea lukuläksyt säännöllisesti.

Vaikka lukio-opinnoissa on paljon lukuaineita, opinnoissa voi suuntautua myös taito- ja taideaineisiin, joista Lapuan lukio tarjoaa kuvataiteen, liikunnan, musiikin, kotitalouden ja käsityön opetusta. Näissä aineissa ei ole ylioppilaskoetta, mutta niissä on mahdollista suorittaa valtakunnallinen lukiodiplomi. Lisätietoja lukiodiplomin suorittamisesta löytyy kohdasta Opiskelu lukiossa --> Lukiodiplomit.

"Lukion musadiplomi on tavallaan musiikin yo-koe: diplomin arvostelee ulkopuolinen henkilö oman musiikinopettajan lisäksi. Diplomi on itsenäisesti tehtävä näytetyö musiikillisesta harrastuneisuudesta. Diplomin aihe on kuitenkin täysin itse valittavissa, aiheena voi olla mitä vain kuulonhuollosta oman biisin tekemiseen. Musiikkidiplomin tekeminen on harvinaisen mukavaa ollakseen koulutyö! Osa musiikkidiplomia on musiikillinen omaelämäkerta, joten tuli kaivettua kaikki luurangot kaapista kun kuuntelin vanhoja poltettuja levyjä!"

"Liikuntadiplomissa saa syventyä sellaiseen aiheeseen, joka kiinnostaa liikunnassa; se tekee siitä mielenkiintoisen. Itse perehdyin syvemmin lasten ja nuorten liikunnallisuuteen, joka oli mielenkiintoinen aihe itselleni. Liikuntadiplomi ei ole pelkästään sitä, että joutuu tekemään kirjallisia tehtäviä. Diplomiin kuuluvat myös liikuntakykyjen testaaminen, oma näyttö ja yleisesti monipuolista liikunnan osaamista. Tekeminen on välillä haastavaa, mutta kun tekee hommat ajallaan, niin ne eivät kasaannu. Jos pitää liikunnasta paljon, niin suosittelen kurssia!"

Lapuan lukiossa voi käydä koulukohtaisen kirjallisuusdiplomikurssin, vaikka kirjallisuudesta ei ole valtakunnallista lukiodiplomia. Kurssi suoritetaan itsenäisesti lukemalla tietty määrä kaunokirjallisuutta ja tekemällä tehtäviä.

"Päätin suorittaa kirjallisuusdiplomin, sillä pidän erilaisten kirjojen lukemisesta ja diplomin avulla saa hyviä lukuvinkkejä ja samalla hyötyy lukemisesta. Olikin mukava huomata, että koulussa arvostetaan myös tällaista vapaampaa lukemista. Diplomia on ollut mukava suorittaa, sillä luettavat kirjat on saanut itse valita, ja kirjoja on saanut valita myös varsinaisen listan ulkopuolelta."

Lukio on yleissivistävä koulumuoto, jossa on tarkoitus saada monipuoliset tiedot ja taidot jatko-opintoja ja koko elämää varten. Niinpä lukiossa on mahdollista opiskella laajasti eri oppiaineiden kursseja. Lukio-opintojen laajuus on vähintään 75 kurssia, mutta varsinaista ylärajaa ei ole. Tilaisuus kannattaa siis käyttää hyväksi!

"Ainevalinnat on helppo tehdä laajasta valikoimasta, koska lähes aina saa kurssit mitä haluaa ja päällekkäisyyksiä on harvoin."

"Tutkimusten mukaan Lapuan lukion opiskelijoiden jatkokoulutusmahdollisuudet esim. yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa ovat olleet erityisen hyvät. Tasokas ja ammattitaitoinen opetus mahdollistaa tämän."

Lapuan lukiossa opiskelija saa tukea opintojen suunnitteluun ja valintojen tekemiseen. Päätoiminen opinto-ohjaaja antaa ryhmämuotoista ja henkilökohtaista ohjausta ylioppilastutkinnon suunnittelussa ja jatko-opintoihin hakemisessa.

Jos opinnot eivät suju, tukiopetuksen avulla voi saada uudelleen otteen opiskelusta. Tukiopetusta annetaan tarvittaessa kaikissa aineissa. Opiskelijahuolto pitää huolta opiskelijoista ja auttaa erilaisissa ongelmatilanteissa. Koulun kautta on mahdollista päästä terveydenhoitajan, lääkärin, psykologin ja koulukuraattorin vastaanotolle.

Kielivalikoimaa on mahdollista monipuolistaa virtuaaliopintojen avulla. Opetus tapahtuu jossakin yhteistyöverkoston lukiossa, josta oppitunnit lähetetään videoneuvotteluyhteyden kautta Lapuan lukioon. Kurssikoe suoritetaan omassa lukiossa.

"Opiskelen italiaa virtuaaliopiskeluna. Italiaa opiskellessani olen huomannut, että verkko- ja virtuaaliopiskeluun tarvitaan huomattavasti enemmän omatoimisuutta kuin normaaliin opiskeluun. Olen työmäärästä huolimatta pitänyt kielen opiskelusta hyvin paljon. Toivon, että jokainen pääsisi edes kerran lukion aikana kokeilemaan etäopiskelua!"

Jos jokin kurssi ei sovi omaan opinto-ohjelmaan Lapuan lukiossa, sen voi suorittaa verkkokurssina Opinlakeus-verkoston kouluissa. Opinlakeuden kautta voi opiskella myös sellaisia valinnaiskursseja, joita Lapuan lukiossa ei opeteta.

"Kävin verkossa kaksi pakollista kurssia, Ilmajoen ja Seinäjoen lukioissa. Saimme tehtävät viikottain ja opettaja tarkisti ja arvioi ne. Kurssin lopuksi kurssikoe lähetettiin koululle. Verkko-opiskelu vaati itsekuria ja aikatauluttamista, jotta tehtävät tuli tehtyä määräaikaan mennessä iltaisin läksyjen ym lisäksi. Verkko-opiskelu on aivan hyvä vaihtoehto, jos ei saa tarvittavia pakollisia kursseja omalta koululta ja on valmis tekemään itsenäistä työtä."

Lapuan lukiossa järjestetään Sedu Lapuan yhdistelmäopintoja suorittavien opiskelijoiden lukio-opinnot. Yhdistelmäopinnot tarkoittavat sitä, että opiskelija suorittaa ammatillisen perustutkinnon lisäksi ylioppilastutkinnon. Useimmiten yhdistelmäopinnoissa suoritetaan ylioppilaskoe äidinkielessä, ruotsin B-tason kokeessa, englannin A-tason kokeessa ja lyhyen matematiikan kokeessa ja näitä aineita opiskellaan yhteensä 27 kurssia. Opiskelija voi kuitenkin suorittaa ylioppilastutkinnon edellä esitettyä laajempana tai niin, että neljän ylioppilaskokeen joukossa on jokin reaaliaineen koe.
"Suorittaessasi kaksoistutkintoa opit paljon enemmän yleissivistävää tietoa ja on helpompi lähteä jatko-opintoihin ammattikorkeakouluihin tai yliopistoihin. Käydessäsi kaksoistutkinnon saat samalla yo-todistuksen ja ammatin yhtä aikaa. Tutkinnon suorittaminen vaati paljon kiinnostusta ja ahkeruutta sekä oma-aloitteisuutta, mutta tuo myös vaihtelua ammatillisiin opintoihin."

Urheiluakatemia mahdollistaa tavoittellisen urheiluharjoittelun ja lukio-opintojen yhdistämisen. Urheiluakatemiassa oleva opiskelija voi tehdä osan harjoittelusta koulupäivän aikana vapaatuntien aikana.

"Itselläni on parhaimmillaan ollut 20 tuntia liikuntaa viikossa ja viikonloppuna on ollut vielä peli. Tästä 20 tunnista peräti 5 tuntia on järjestänyt Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemia. Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemia on Kuortaneella toimiva säätiö, joka mahdollistaa oman lajinsa harjoittamisen kouluajalla. "

Lukion oppilaskunnan muodostavat lukion opiskelijat. Oppilaskunnan tehtävänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja viihtyvyyttä. Oppilaskunta järjestää tapahtumia ja tempauksia, kuten väriviikko ja pikkujoulut, ja pitää koulupäivisin kahvilaa koulun ruokalassa. Kahvilasta voi ostaa edulliseen hintaan kahvia, mehua ja pientä välipalaa.

Lukiossa vietetään lukuvuoden mittaan monia juhlia, joilla on pitkät perinteet. Syksyn ylioppilaat saavat valkolakkinsa arvokkaassa itsenäisyyspäivän juhlassa.

Helmikuussa abiturientit päättävät säännöllisen koulutyönsä, mitä juhlitaan penkkareissa. Abit järjestävät koko koululle Abikabareen, jossa abit esittävät kuvaamansa abivideon ja muistavat erilaisin lahjoin kouluun jääviä ryhmänohjaajia ja muuta henkilökuntaa. Kaikki saavat osansa runsaasta karkkisateesta. Viimeisen koulupäivän päätteksi abit lähtevät ajelulle kuorma-auton lavalla.

Penkkaripäivän iltana lukion vanhimmiksi nousseet toisen vuoden opiskelijat pyörähtelevät upeissa puvuissaan vanhojen tanssinäytöksessä urheilutalolla. Seuraavana päivänä, vanhojenpäivänä, lukion vanhat esiintyvät useassa tanssinäytöksessä peruskoululaisille ja eri hoitolaitosten vanhuksille. Upean päivän päätteksi vanhat ja lukion henkilökunta kokoontuvat yhteiseen juhlaruokailuun.

Lukuvuosi huipentuu keväällä koko koulun kevätjuhlaan, jossa lakitetaan uudet ylioppilaat, jaetaan stipendit ja muut huomionosoitukset. Juhlan ohjelmassa on puheita sekä monipuolisia musiikki- ja liikuntaesityksiä. Ylioppilasjuhlan päätyttyä uudet ylioppilaat tekevät kunniakäynnin sankarihaudoille ja laskevat kukkia kiitoksena niille, jotka antoivat henkensä isänmaan puolesta.

Lukio-opetus on maksutonta, mutta opiskelijan on itse hankittava oppikirjat, vihot, laskin sekä muut koulutarvikkeet ja maksettava matkakulut. Joillakin kursseilla voidaan periä materiaalimaksu. Lukion opiskelija voi hakea opintotukea ja koulumatkatukea Kelasta.

"Lukiossahan ei ole minkäänlaisia lukuvuosi- tai lukukausimaksuja ja ruokakin on ilmaista. Lukio-opiskelu ei kuitenkaan ole täysin ilmaista, vaan opiskelijan täytyy ostaa itse opiskeluvälineet. Näihin välineisiin kuluu yllättävän paljon rahaa, varsinkin kirjoihin, sillä jotkut kirjat voivat maksaa lähemmäs 40 euroa ja kirjoja täytyy ostaa useampi kymmenen lukuvuoden aikana."

Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen lukion päättökoe, joka suoritetaan vähintään neljässä aineessa. Kaikille pakollinen koe on äidinkieli ja muita kokeita voivat olla jonkin vieraan kielen koe, toinen kotimainen kieli, matematiikka tai jonkin reaaliaineen koe. Monet aloittavat tutkinnon suorittamisen kolmannen vuoden syksyllä ja jotkut jo toisen vuoden keväällä.

"Totuus on, että ylioppilaskokeet mittaavat koko lukion aikana tehtyä työtä. Kukaan ei pysty lukuloman aikana opiskelemaan tarpeeksi saavuttaakseen hyviä tuloksia, vaan töitä on tehtävä koko lukion ajan. Tällöin lukulomalla asiat tarvitsee vain palauttaa mieleen. Ylioppilaskoe ei myöskään mittaa vain tietämystä, vaan myös hoksottimia. Tämän takia kokeisiin valmistauduttaessa kannattaa tehdä mahdollisimman paljon ylioppilastehtäviä, jotta olisi valmis siihen, mitä tuleman pitää. Tämän takia myös itse kokeessa kannattaa pitää pää kylmänä ja olla tarkkana."


 


REHTORI
Kaisa Piiparinen

(06) 438 4 490 / 044 438 4490

 

APULAISREHTORI
Esa Mäenpää

044 438 4494

 

KOULUSIHTEERI
Paula Alakarhu

(06) 438 4491
lukionkanslia(at)lapua.fi

 

OPINTO-OHJAAJA
Markus Möykkynen

(06) 438 4495
044 438 4495

 

TERVEYDENHOITAJA
Päivi Niskanen

044 438 4940

 

KOULUKURAATTORI
Alex Södor

044 438 4489

 

KIINTEISTÖHUOLTO
Jarmo Luomanperä
* kiinteistöhuoltaja

Mikko Takamäki
* kiinteistöhuoltaja

Kiinteistöhuollon ilta- ja viikonloppupäivystys
(06) 438 4664

044 438 4732

 
044 438 4779

YTL | Ruokalista | Kouluvuosi kuvin ja sanoinKirjasto | Koulun historia | Henkilökunnalle