Ylioppilaskoe ei mittaa vain tietämystä, vaan myös hoksottimia.

Käytettävä sivukuva

Opiskeluohjeita

Opiskelutekniikka - lukiolaisen ammattitaito

Lukiossa käsitellään laajoja asiakokonaisuuksia, joten kotitehtäviä on paljon, samoin kokeisiin luettavaa. Itsenäisen työn ja oman vastuun merkitys opiskelussa kasvavat. Kurssimuotoinen opiskelu vaatii aktiivista ja säännöllistä opiskelua. Menestyminen opiskelussa edellyttää lisäksi opintojen ja opiskelun systemaattista suunnittelua.

Opiskelu vaatii keskittymistä. Tässä auttaa se, jos tiedät miksi ja mitä varten opiskelet. Motivaatio ohjaa ja suuntaa käyttäytymistämme. Se määrää, miten lujasti ponnistelemme jonkin tavoitteen saavuttamiseksi. Siksi opiskelumotivaatio on yksi keskeinen oppimiseen vaikuttava tekijä.

Ajankäytön suunnittelu - Tekemättömät työt rasittavat eniten

Asioiden tekemisen aikatauluttaminen on tärkeää. Se on yksinkertainen keino helpottaa elämää ja vapautua stressin tuomasta ahdistuksesta. Sinun on hyvä laatia koeviikolle valmistautumiseen aikataulu, jonka mukaan opiskelet. Opiskelu pelkästään koeviikon kokeisiin ei kuitenkaan riitä, vaan sinun on tehtävä kotitehtäviä ja luettava kappaleita jakson aikana.

Itsenäiselle opiskelulle päivittäin on hyvä varata aikaa noin kaksi tuntia. Oppimisen ja ajankäytön kannalta tehokkainta on tehdä läksyt ja muu itsenäinen opiskelu iltapäivän ja alkuillan aikana. Jos mahdollista, tee läksyt joka päivä klo 16-18 välisenä aikana, näin Sinulla jää aikaa riittävästi aikaa harrastuksille ja rentoutumiselle. Ajoittain läksyt ja esimerkiksi sanakokeisiin valmistautuminen voivat viedä aikaa enemmänkin, joten ole joustava ajankäytön suhteen. Mutta jos käytät jatkuvasti yli kolme tuntia läksyihin, se voi alkaa kuormittaa Sinua. Tärkeä ohje on rytmittää ajankäyttöään niin, että joka päivälle on selkeitä työskentelyn ja toisaalta rentoutumisen jaksoja. Lisäksi viikon aikana on hyvä pitää yksi kokonaan opiskelusta vapaa päivä. Tämä auttaa jaksamista.

Oppimisen keinoja - Tunne itsesi oppijana

Erilaiset oppimistyylit

Ihmiset ovat oppijoina erilaisia. Meillä on oma tapamme vastaanottaa ja käsitellä tietoa. Joku muistaa helposti kuulemansa, joku lukemansa, joku kirjoittamansa ja joku sen, mistä on keskustellut. Oppiminen helpottuu, kun oppija tuntee oman oppimistyylinsä ja oppimistapansa. Ihmiset voidaan jakaa neljään perusoppijatyyppiin:

A - auditiivinen tyyppi

 • oppii kuuntelemalla ja keskustelemalla
 • muistaa mitä puhuttiin, oppii helposti sanallisista ohjeista
 • muistaa vaihe kerrallaan, perättäin
 • puhuu paremmin kuin kirjoittaa
 • häiriintyy melusta

V - visuaalinen tyyppi

 • oppii helposti katselemalla
 • muistaa näkemänsä hyvin
 • tarvitsee kokonaiskuvan, tarkoituksen ja vision ennen yksityiskohtia
 • on varovainen ilmaisussaan ennen kuin selvittää asian mielessään
 • huolellinen, tarkkaavainen, harkitseva
 • muistaa kuvien avulla

T - tekstiin keskittyvä tyyppi

 • oppii tekstejä lukemalla
 • oppii kirjallisista ohjeista
 • muistaa lukemansa hyvin
 • oppii kirjoittamalla muistiinpanoja, raportteja ja aineita
 • ymmärtää visuaaliset kaaviot ja kuviot kirjallisessa muodossa

K - toiminnallinen (kinesteettinen) tyyppi

 • oppii helposti tekemällä ja tietoa käsittelemällä
 • muistaa sen mitä on kokenut
 • muistaa yleisvaikutelman
 • vähäpuheinen, elehtii paljon
 • keskittymiskyky voi olla lyhyt

Omaa oppimistyyliään voi testata opinto-ohjauksen oppikirjan "Lukiosuunta" harjoituksessa.

Usein oppimista tehostaa opiskelun "monimenetelmällisyys". On arvioitu, että ihminen muistaa 20 % kuullusta, 30 % nähdystä, 50 % sekä nähdystä että kuullusta, 70 % itse sanotusta ja peräti 90 % siitä, mitä on itse tehnyt. Oppimiseen vaikuttavat lisäksi merkittävästi aikaisemmat tiedot opiskeltavasta asiasta sekä ennakkoasenteet opittavaa asiaa kohtaan.

Muisti ja kertaaminen - Kertaus on opintojen äiti

Aika vaikuttaa asioiden muistamiseen. Moni tieto pysyy muistissa vain 5-20 sekuntia. Tällainen pikamuisti on tyypillisimmillään valitessamme esim. puhelinnumeroa. Ihminen unohtaa aktiivisesti asioita, jotka eivät ole tärkeitä. Mieleenpainamalla asioita voidaan siirtää pitkäaikaisempaan kestomuistiin. Kestomuististakin asiat pyrkivät unohtumaan, esim. kielten sanat ja henkilöiden nimet unohtuvat helposti. Eniten unohtamista tapahtuu välittömästi opiskelun jälkeen. Mieleen painetusta tiedosta muistetaan kolmen päivän kuluttua - sen tärkeydestä riippuen - enää vain 40 %.

Unohtamista voi vähentää merkittävästi kertaamalla. Ensimmäinen kertaaminen pitää tehdä jo samana päivänä jolloin varsinainen oppiminen on tapahtunut. Seuraava kertaaminen on syytä tehdä päivän parin kuluttua. Jos vielä viikon kuluttua palauttaa asian nopeasti mieleen, lopputulos on hyvä. Sinun on kuitenkin hyväksyttävä se, ettet muista kaikkea. Tehokas opiskelutapa on myös vilkaista oppikirjasta seuraavalla tunnilla käsiteltäviä asioista. Opetuksen seuraaminen helpottuu ja asioiden ymmärtäminen paranee. Tätä menetelmää nimitetään esilukemiseksi.

Ohjeita kurssin opiskeluun ja koeviikolle

Tee opiskelusi mielenkiintoiseksi. Oppiminen tehostuu, kun

 1. hankit lisätietoa käsiteltävästä asiasta,
 2. otat osaa asiasta käytävään keskusteluun oppitunnilla,
 3. teet itsellesi lukusuunnitelman ja noudatat sitä,
 4. muistat, miksi käyt lukiota,
 5. et masennu tilapäisistä epäonnistumisista,
 6. pyrit nauttimaan uuden oppimisesta.

Parasta kokeisiin valmistautumista on

 1. oppitunneilla seuraaminen,
 2. säännöllinen läksyjen tekeminen,
 3. käsiteltyjen asioiden kertaaminen,
 4. miettiä, millaisia kysymyksiä kokeeseen saattaisi tulla,
 5. laatia lukusuunnitelma koeviikkoa varten,
 6. osallistua preppaustunneille,
 7. huolehtia säännöllisestä ulkoilusta ja riittävästä yöunesta.

Lisätietoa oppimisesta

 


REHTORI
Kaisa Piiparinen

(06) 438 4 490 / 044 438 4490

 

APULAISREHTORI
Esa Mäenpää

044 438 4494

 

KOULUSIHTEERI
Paula Alakarhu

(06) 438 4491
lukionkanslia(at)lapua.fi

 

OPINTO-OHJAAJA
Markus Möykkynen

(06) 438 4495
044 438 4495

 

TERVEYDENHOITAJA
Päivi Niskanen

044 438 4940

 

KOULUKURAATTORI
Alex Södor

044 438 4489

 

KIINTEISTÖHUOLTO
Jarmo Luomanperä
* kiinteistöhuoltaja

Mikko Takamäki
* kiinteistöhuoltaja

Kiinteistöhuollon ilta- ja viikonloppupäivystys
(06) 438 4664

044 438 4732

 
044 438 4779

YTL | Ruokalista | Kouluvuosi kuvin ja sanoinKirjasto | Koulun historia | Henkilökunnalle